Zwolnienie z kas przy e-commerce i dla Poczty Polskiej

Sprzedający towary konsumentom z Polski będą zwolnieni z obowiązku rejestrowania obrotu w kasie fiskalnej, gdy będą stosować nowe procedury szczególne, które wejdą w życie od 1 lipca br.