Zmiany w organizacji pracy GIF: będzie bezpośrednia współpraca z kierownikami

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu. Wchodzi w życie 23 czerwca br.