W Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity ustawy Prawo farmaceutyczne

Ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne.