TSUE: Odstąpienie od inwestycji to nie powód do cofnięcia całego odliczenia

Nie można kazać podatnikowi zwrócić natychmiast całego podatku naliczonego z tego tylko powodu, że zamierzony projekt, dający prawo do odliczenia, nie został sfinalizowany i nie doprowadził do żadnej opodatkowanej działalności – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE.