Szefernaker: 2 lipca w Szczecinie przedstawimy szczegóły dotyczące Funduszu Inwestycji Strategicznych

Przedstawiciele 48 zachodniopomorskim gmin popegeerowskich otrzymało w sobotę symboliczne czeki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W Nowym Ładzie zapisany jest również program inwestycji strategicznych. 2 lipca w Szczecinie przedstawimy jego szczegóły – zapowiedział wiceminister w MSWiA.