Skoro jest przychód, to musi być i koszt jego uzyskania

Kto wnosi wierzytelność pożyczkową do spółki w zamian za udziały lub akcje, ma prawo wykazać koszt równy wartości tej należności – orzekł wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale.