Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym – LIBOR

Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym ogłoszone 2021-06-24 – LIBOR*