Nowe obietnice dla osób nie mogących mieć dzieci

Rząd zapowiedział, że dla niepłodnych par uruchomi centra zdrowia prokreacyjnego. Już jeden pomysł z powołaniem ośrodków leczenia niepłodności spalił na panewce. Bo prawie nikt nie wiedział o istnieniu takich poradni. Pytanie czy to nie kolejne marketingowe zagranie?