Na granicy wytrzymałości. Cyberprzemoc u dzieci: ofiara [WYWIAD]

Cyberzagrożenia wśród dzieci, to problem bardzo poważny, który ze względu na postępującą cyfryzację (np. konieczność zdalnych lekcji) nabiera dodatkowego znaczenia. Szczególne miejsce w hierarchii zajmuje cyberprzemoc, która wpędza ofiary w depresję i może pchać do prób samobójczych. Czy my – jako dorośli – wiemy, jak zachować się w takich przypadkach? Potrafimy zauważyć, że z naszym dzieckiem dzieje się coś złego? A jeśli wiemy, to czy umiemy właściwie zareagować?