MZ: rozważania o rzekomym eksperymencie są bezprzedmiotowe

Wprowadzenie szczepionki do masowego stosowania nie jest eksperymentem, bo nastąpiło po eksperymencie i służy zapobieganiu skutkom istniejącego zjawiska w skali indywidualnej – ocenia MZ.