Medycy boją się spraw sądowych z pacjentami

Pacjent, który uzyska odszkodowanie za niepożądany odczyn poszczepienny z Funduszu Kompensacyjnego lub rodzina za zgon bliskiego i tak będą mogli dochodzić kolejnego odszkodowania przed sądem. Lekarze przeprowadzający szkolenia obawiają się, że będą pozywani.