GUS: w maju wskaźniki koniunktury w większości na wyższym poziomie niż w kwietniu

W maju w Polsce wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w większości obszarów gospodarki kształtują się na wyższym poziomie niż w kwietniu – podał GUS. We wszystkich badanych obszarach odnotowuje się poprawę składowych „prognostycznych”, a w większości sektorów – również „diagnostycznych”.