Czy to jest właściwy moment na nowelizację ustawy refundacyjnej?

Czy nie jest to moment, w którym lepiej byłoby zastanowić się nad kompleksowym uregulowaniem całego systemu refundacyjnego w kontekście strategii farmaceutycznej UE zamiast teraz modyfikować ustawę refundacyjną?